sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Quick house

Giá: 250.000 VNĐ/m2
Kích thước: 805 X 90 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: Ac4, Class 32

Giá: 150.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1215 X 195 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 250.000 VNĐ/m2
Kích thước: 805 X 90 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: Ac4, Class 32
Bề mặt: Vân sần

Giá: 150.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1215 X 195 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808*93
Độ dày: 12mm
Vân đẹp sang trọng
Bảo hành: 15 năm

Giá: 250.000 VNĐ/m2
Kích thước: 805 X 90 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: Ac4, Class 32
Bề mặt: Vân sần

Giá: 150.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1215 X 195 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm