sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Kronotex

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 320.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 9 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Tiêu chuẩn: Ac4, Class 32;
Bề mặt: vân sần

Giá: 230.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1380 X 193 mm;
Độ dầy: 8 mm;
Chuẩn: ac3, E1, Class 32;
Bề mặt: vân sần