sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Kendall

Giá: 195.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 808x102 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 195.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 808x102 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 195.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 808x102 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 195.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 808x102 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 195.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 808x102 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 195.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 808x130 (bản nhỡ)
- Độ dầy: 12 mm
- Vân đẹp hiện đại
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 195.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 808x130 (bản nhỡ)
- Độ dầy: 12 mm
- Vân đẹp hiện đại
- Bảo hành: 15 năm