sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Inovar floor

Giá: 385.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 385.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 385.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 405.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 235.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 430.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm

Giá: 430.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1285137 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bảo hành: 15 năm