sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Robina

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 340.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1288x192 (bản to)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 255.000 VNĐ/m2

 


- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC4, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 425.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1288x192 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 255 VNĐ/m2

- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 255.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 255.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1283 X 193 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bề mặt: vân sần, vân xước
- Bảo hành: 15 năm