sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Janmi

Giá: 260.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288 X 192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288 X 192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288 X 192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 260.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288 X 192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm

Giá: 340.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 1288x192 (bản to)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 420.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 1288x192 (bản nhỏ)
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 260.000 VNĐ/m2
Kích thước: 1288 X 192 mm
Độ dầy: 8 mm
Chuẩn: Ac3. E1
Bảo hành: 15 năm