sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Kronomax

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bề mặt: vân sần, vân xước

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Bề mặt: vân sần, vân xước

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Xuất xứ: CHLB Đức

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31
Xuất xứ: CHLB Đức

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 808130 mm
Độ dầy: 12 mm
Chuẩn: AC3, Class 31