sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Hansol

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 800x100mm
Độ dày:
8 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 800x100mm
Độ dày:
8 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 800x100mm
Độ dày:
8 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 210.000 VNĐ/m2
Kích thước: 800x100mm
Độ dày:
12 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 210.000 VNĐ/m2

Kích thước:
800x100mm

Độ dày:
8 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 375.000 VNĐ/m2

Kích thước:
800x100mm

Độ dày:
12 mm

Tiêu chuẩn:
AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea

Giá: 375.000 VNĐ/m2

Kích thước:
800x100

Độ dày: 12mm
Tiêu chuẩn: AC5, C33, 14tấm /hộp / 1,12m2
Xuất xứ: Korea