sàn gỗ, san go trần thạch cao, tran thach cao
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức chung | Tin khuyến mãi | Sơ đồ chỉ dẫn | Liên hệ |
Sản phẩm » Sàn gỗ Masfloor

Giá: 220.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1212 X 196 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 220.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1212 X 196 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 220.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1212 X 196 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 365.000 VNĐ/m2


- Kích thước: 808 X 105 mm
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 220.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1212 X 196 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 220.000 VNĐ/m2
- Kích thước: 1212 X 196 mm
- Độ dầy: 8 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm

Giá: 365.000 VNĐ/m2

- Kích thước: 808 X 105 mm
- Độ dầy: 12 mm
- Tiêu chuẩn: AC3, Class 31
- Bảo hành: 15 năm